Hội đồng quản trị

Pgc
09:39' SA - Thứ ba, 19/03/2013

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex

Ông Trịnh Quang Vinh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1

Ông Vũ Hồng Khánh

2

Ông Nguyễn Quang Dũng

3

Ông Trần Vũ Nam

4

Ông Phan Phương Anh

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .