Hệ thống phân phối tỉnh Quảng Bình

Pgc
10:04' SA - Thứ ba, 15/07/2014

STT

TÊN CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI (052)

I

CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU CÓ BÁN GAS PETROLIMEX

1

Trung tâm KD Gas, DMN

Số 75 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới .

3 820.455

2

Cửa hàng xăng dầu Quảng Trạch

Quảng Thọ - Quảng Trạch .

3 512.112

3

CHXD KD Gas - DMN Bố Trạch

Hoàn Lão - Bố Trạch .

3 862.248

4

CHXD KD Gas - DMN Lệ Thủy

Kiến Giang - Lệ Thủy .

3 962.424

5

Cửa hàng xăng dầu Tiến Hóa

Tiến Hóa - Tuyên Hóa .

3 535.348

6

Cửa hàng xăng dầu Tuyên Hóa

Đồng Lê - Tuyên Hóa .

3 685.176

7

Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông

Quảng Đông - Quảng Trạch .

3 596.014

8

Cửa hàng xăng dầu Sông Gianh

Bắc Trạch - Bố Trạch .

3 866.128

9

Cửa hàng xăng dầu Thọ Lộc

Thọ Lộc - Bố Trạch .

3 678.292

10

Cửa hàng xăng dầu Quảng Ninh

Mỹ Trung - Quảng Ninh .

3 872.773

11

Cửa hàng xăng dầu Nam Long

Nam Long - Quảng Ninh .

3 937.772

12

Cửa hàng xăng dầu Cam Liên

Cam Thủy - Lệ Thủy .

3 882.522

13

Cửa hàng xăng dầu Lệ Ninh

Sơn Thủy - Lệ Thủy .

3 996.223

14

Cửa hàng xăng dầu Hưng Thủy

Hưng Thủy - Lệ Thủy .

3 959.114

15

Cửa hàng xăng dầu Hồng Thủy

Hồng Thủy - Lệ Thủy .

3 950.819

16

CHKD Gas - DMN Cộn

Bắc Nghĩa - Đồng Hới .

3 772.414

17

Cửa hàng xăng dầu Minh Hóa

Quy Đạt - Minh Hóa .

3 572.459

II

CÁC ĐẠI LÝ TỔNG ĐẠI LÝ NGOÀI NGÀNH

1

Nguyễn Thị Lý

Kiến Giang-Lệ Thuỷ

0127 6861660

2

Hải giang

Xuân Thuỷ-Lệ Thuỷ

0982 496665

3

Lương lý

Lộc Thuỷ - Lệ Thuỷ

3 883 902

4

Châu Học

An Thuỷ - Lệ Thuỷ

0983 977960

5

Dũng Mỹ

Xuân Thuỷ-Lệ Thuỷ

3 883 884

6

Tám Lan

Lộc Thuỷ - Lệ Thuỷ

6 313 888

7

Huấn Duyên

Xuân Thuỷ-Lệ Thuỷ

3 883 843

8

Cty TNHH SX&TM Duy Thành

Bắc Lý - Đồng Hới

0987 453057

9

Dương Tuyến

Hưng Trạch - Bố Trạch

0948 123302

10

Hoà Hiền

Cảnh Dương- Quảng Trạch

3 596674

11

Hộ KD Gas Lê Cương

Hâỉ Đình - Đồng Hới .

3 823 325

12

Cty TNHH Việt Long

Đồng Mý- Đông Hới .

3 820 700

13

Hộ KD Gas Lê Hiền

Bắc Lý - Đồng Hới .

3 841 766

14

Hộ KD Gas Kim Quý

Đồng Sơn - Đồng Hới .

3 837 341

15

Hộ KD Gas Sinh Lợi

Bắc Nghĩa - Đồng Hới .

3 771 377

16

Hộ KD Gas Dương Dung

Đồng Phú - Đồng Hới .

3 829 199

17

Hộ KD Gas Toàn Hằng

Đức Ninh - Đồng Hới .

3 856 032

18

Hộ KD Gas Hạnh Nguyên

Nam Lý - Đồng Hới .

3 839 456

19

Hộ KD Gas Nguyễn Duy Long

Nhân Trạch - Bố Trạch .

3 814 023

20

Hộ KD Gas Nguyễn Thị Thuận

Hưng Trạch - Bố Trạch .

3 675 005

21

Hộ KD Gas miền Trung

Đồng Phú - Đồng Hới .

6 286 268

22

Hộ KD Gas Hồ Văn Thân

Quảng Trung - Quảng Trạch .

01689 289 719

23

Hộ KD Gas Phong Thắm

Mai Thủy-Lệ Thủy .

0977 114 682

24

Hộ KD Gas Trọng Huấn

Kiến Giang - Lệ Thủy .

3 883 843

25

Hộ KD Gas Trung Cúc

Việt Trung - Bố Trạch .

3 796 030

26

Cửa hàng gas Thanh Phú

An Thủy-Lệ Thủy .

01684 583 880

27

Cửa hàng gas Phạm Quang Giảng

Dương Thủy - Lệ Thủy .

3 962 101

28

Đại lý gas Văn Thái

Phú Hải Đồng Hới .

3 855 785

29

Đại lý gas Minh Ngọc

Lộc Đại - Đồng Hới .

3 852 385

30

Cty TNHH Hóa Sơn

Trần Hưng Đạo - Đồng Hới .

3 828 359

31

Đại lý gas Gia Hưng

Hải Thành-Đồng Hới.

3 828 878

32

Đại lý gas Kế Liễu

Hoàn Trạch - Bố Trạch .

0919 736

33

Đại lý Gas Hòa Hiệp

Quang Thọ - Quảng Trạch .

3 512 130

34

Đại lý Gas Sỹ Thu

Quang Thọ - Quảng Trạch .

3 511 210

35

Đại lý Gas Dũng Phương

Ba Đồn - Quảng Trạch .

2 235 314

36

Đại lý Gas Hùng Hường

Quang Thọ - Quảng Trạch .

3 514 259

37

Đại lý Gas Hoan Xuân

Quang Thọ - Quảng Trạch .

3 518 471

38

DNTN TM Dũng Loan

Ba Đồn - Quảng Trạch .

3 512 034

39

Đại lý Gas Đoàn Văn Quỳnh

Ba Đồn - Quảng Trạch .

3 513 807

40

Đại lý Gas Đoàn Đức Trung

Ba Đồn - Quảng Trạch .

3 513 506

41

Đại lý Gas Nguyễn Văn Tý

Quảng Thuận - Quảng Trạch.

3 515 800

42

Đại lý Gas Nguyễn Quốc Trị

Ba Đồn - Quảng Trạch .

3 512 117

43

Hộ KD Gas Nguyễn Văn Trinh

Quảng Phong - Quảng Trạch .

3 512 640

44

DNTN XD Thái Dương

Quảng Hòa - Quảng Trạch .

3 586 322

45

DNTN Trung Kiên

Quảng Phúc -Quảng Trạch .

2 225 897

46

DNTN Duy Thanh

Quảng Trung - Quảng Trạch.

3 586 208

47

Đại lý Gas Thành Nở

Quảng Thuận - Quảng Trạch.

0914 137 629

48

Đại Lý Thanh Bình

Quảng Phong - Quảng Trạch .

3 515 988

49

Đại lý Gas Hoòa Thương

Quảng Phong - Quảng Trạch .

01685 996 036

50

Đại lý Gas Yên Mùi

Quaảng Liên - Quảng Trạch .

0983 513 359

51

Đại lý Gas Thanh Bình

Hoàn Lão - Bố Trạch .

3 8623931

52

DNTN Như Ý (Võ Văn Đạo)

Nhân Trạch - Bố Trạch .

3 862 516

53

Đại lý Gas Lê Minh Luyến

Lý Hòa - Bố Trạch .

3 864 255

54

Đại lý Gas Ng .Quốc.Khánh(Bình)

Hoàn Lão - Bố Trạch .

3 862 040

55

Đại lý Gas Hồ Văn Thái

Đức Trạch - Bố Trạch .

3 864 729

56

Đại lý Gas Thanh Thúy

Hoàn Lão - Bố Trạch .

3 862 978

57

Cty TNHH và TH Quyết Hiên

Phong Thủy - Lệ thủy .

3 882 593

58

Đại lý Hải Hà

Kiến Giang - Lệ Thủy .

3 882 769

59

Đại lý Gas Bình Vang

Lộc Thủy - Lệ Thủy .

3 882 275

60

Đại lý Dũng Quyên

An Thủy - Lệ Thủy .

2 243 996

61

Đại lý Việt Toàn

Kiến Giang - Lệ Thủy .

3 882 608

62

Đại lý Trà Minh Khôi

Mỹ Thủy - Lệ Thủy .

3 964 729

63

Cty XDTH Thịnh Đạt

Mai Thủy - Lệ thủy .

3 965 136

64

Đại lý Xuân Thảo

Liên Thủy - Lệ Thủy .

3 961 535

65

Đại lý Minh Thông

Mỹ Thủy - Lệ Thủy .

3 882 385

66

Đại lý Thiên Lam

Phong Thủy - Lệ thủy .

3 960 412

67

Đại lý Hòa Hoãn

Kiến Giang - Lệ Thủy .

0919 332 271

68

Đại lý Hường Trạch

Tiến Hóa - Tuyên Hóa .

3 670 142

69

Cty TNHH Hiếu Thảo

TT Đồng Lê- Tuyên Hóa .

3 684 081

70

Đại lý Quý Linh

Quảng Phú - Quảng Trạch .

3 596 947

71

Đại lý Dũng Hoa

Cảnh Dương - Quảng Trạch .

0978 583 097

72

Đại lý Dương Phượng

Quảng Đông - Quảng Trạch .

3 596 696

73

Đại lý Ngô Văn Đa

Cảnh Dương - Quảng Trạch .

3 596 387

74

DN Tư Nhân Anh Hiếu

Cảnh Dương - Quảng Trạch .

3 596 064

75

Đại lý Trân Lý

Quảng Phú - Quảng Trạch .

01213 668 909

76

Đại lý Việt Dung

Quảng Đông - Quảng Trạch .

0913 534 442

77

Đại lý Gas Tâm Hợp

Cảnh Dương - Quảng Trạch .

01662 489 383

78

Đại Lý Gas Hồng Phong

Quảng Phú - Quảng Trạch .

3 596 046

79

Đại Lý Gas Thắm Trường

Quảng Châu - Quảng Trạch .

0974 980 457

80

Đại lý Phạm Thị Vân

Thanh Trạch - Bố Trạch .

3 866 048

81

Đại lý Nguyễn Xuân yên

Hải Trạch - Bố Trạch .

3 864 206

82

Đại lý Trần Văn Thân

Thanh Trạch - Bố Trạch .

3 866 006

83

Đại lý Châu Luận

Vạn Trạch - Bố Trạch .

3 678 298

84

Đại lý Thú Mai

Hưng Trạch - Bố Trạch .

3 675 219

85

Đại lý Hải Vương

Cự Nẩm - Bố Trạch .

2 223 123

86

Đại lý Lý Tình

Gia Ninh - Quảng Ninh .

0976 692 875

87

Đại lý Gas Thưởng Làn

Gia Ninh - Quảng Ninh .

3 872 285

88

Đại lý Thọ Vững

Gia Ninh - Quảng Ninh .

01225 508 214

89

Đại lý Trúc Bình

Gia Ninh - Quảng Ninh .

0915 360 732

90

Đại lý Tân Huệ

Võ Ninh - Quảng Ninh .

0914 959 431

91

Đại lý Uyên Thắng

Võ Ninh - Quảng Ninh .

0905 333 907

92

Đại lý Hải Nhung

Võ Ninh - Quảng Ninh .

0989 717 677

93

Đại lý Dũng Thu

Quán Hàu - Quảng Ninh .

0982 566 595

94

Đại lý Hiền Thủy

Lương Ninh - Quảng Ninh .

3 873 257

95

Đại lý Kha Lài

Thanh Thủy - Lệ Thủy .

3 950 013

96

Đại lý Sơn Huyền

Thanh Thủy - Lệ Thủy .

3 505 769

97

Đại lý Doanh Thắm

Cam Thủy - Lệ Thủy .

3 959 473

98

Đại lý Gas Phụng Thảo

Liên Thủy - Lệ Thủy .

3 883 812

99

Đại lý Gas Thanh Thương

Thanh Thủy - Lệ Thủy .

0933 593 510

100

CTY TNHH TM XD Tân Sơn

Sơn Thủy - Lệ Thủy .

3 996 286

101

Đại lý Nguyễn Đăng Chẳn

Hưng Thủy - Lệ Thủy .

3 959 020

102

Công ty TNHH Dương Thủy

Dương Thủy - Lệ Thủy .

0906 579 575

103

Đại lý Gas Trình Hà

Hưng Thủy - Lệ Thủy .

01654 644 202

104

CH Kinh doanh Gas Tọa Thắm

Hồng Thủy - Lệ Thủy .

3 243 490

105

Đại lý Gas Tuệ Thắm

Bắc Nghĩa-Đồng Hới.

3 826 004

106

Đại lý Gas Hiếu Trung

Đồng Sơn-Đồng Hới.

3 826 280

107

Đại lý Gas Hùng Thủy

Quy Đạt - Minh Hóa .

0905 822 445

108

Đại Lê Thị Nguyệt

Hiền Ninh - Quảng Ninh .

3 936 634

109

Đại lý Đông Duyên

An Ninh - Quảng Ninh .

3 936 281

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn